Privacy

Brothers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Brothers zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Brothers aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.brothers.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brothers (ook niet via een eigen netwerk). Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Brothers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om een van bovengenoemde website te kunnen raadplegen. Op alle evenementen van Brothers zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden en huisregels Brothers Evenementen B.V.

 • Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels.
 • Een ieder is verplicht aanwijzigen van het personeel op te volgen 
 • Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen, welke voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie
 • Het is verboden om op het terrein, drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie
 • Je bent verplicht je jas in een locker op te bergen. Brothers Evenementen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van je persoonlijke spullen. 
 • De bezoeker stemt in met een onderzoek aan zijn kleding 
 • Bezoekers verklaren op de hoogte te zijn van het aanwezig camerasysteem. Tevens verklaren zij zich akkoord met opnames.
 • Brothers Evenementen B.V. is gerechtigd om de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaarmaken. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein

Verder kan toegang geweigerd worden indien: 

 • Men jonger is dan 18 jaar, of zich niet kan legitimeren 
 • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt 
 • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten 
 • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers
 • Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enig vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal daar onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie
 • Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal deze desnoods met toepassing van gepast geweld van het terrein worden verwijderd
 • De directie, de eigenaren van deze locatie danwel personen dien in deze onderneming werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele danwel immateriéle schade , die bezoekers van de locatie mochten ondervinden
 • Bij het dragen van sportkleding, sportschoenen en/of caps, word je de toegang geweigerd
 • Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Wanneer je deze niet bij je draagt, word je de toegang geweigerd
 • Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie
 • Roken binnen de locatie is vanaf 01-07-08 bij de wet niet toegestaan. Je kunt wel terecht in de aangegeven rookruimtes
 • Bij het niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door het personeel, de beveiliging of politie, bij hinderlijk gedrag tegenover het personeel, de beveiliging en/of bezoekers, of bij luidruchtig gedrag op het terrein van de StudioA12, maak je jezelf zich schuldig aan overtreding van artikel 461 van het Wetboek van strafrecht. Brothers Evenementen B.V. zal in zo'n geval de politie op de hoogte brengen

Vragen over tickets

Bij vragen over je tickets kan je direct contact opnemen met YourTicketProvider via info@yourticketprovider.nl of +31 30 2040258. Vergeet niet het REF nummer mee te sturen, deze hebben zij nodig. Het REF nummer vind je op jouw bankafschrift.

Vragen over onze evenementen

Voor vragen over onze evenementen kan je van maandag t/m vrijdag telefonisch contact opnemen, maar je kan ons natuurlijk ook een mailtje sturen!

Brothers Evenementen B.V.
Schoudermantel 52 3981 AH Bunnik
Postbus 56 3980 CB Bunnik
info@brothers.nl
+31 30 65 700 30 

Dé event-organisator van Midden Nederland

Wij zijn dé event-organisator van populaire Dance events in Midden Nederland. In 1997 gestart als club met wekelijkse programmering, vanuit de clubscene vanaf 2015 doorgegroeid naar een evenementenbureau met merkgerichte eventconcepten. 

Het creëren van die unieke beleving 

Op onze evenementen staan het creëren van een unieke belevingswereld en het programmeren van kwalitatieve muziek centraal. Ons doel is om bezoekers een onvergetelijke avond te bezorgen, waarin iedereen continue op een creatieve en vernieuwende wijze wordt verrast.
Hierbij streven we naar een breed portfolio aan evenementen gericht op verschillende doelgroepen. 

Kwalitatief & laagdrempelig

Wij geloven dat we bezoekers aan ons kunnen binden indien alles tot in de puntjes georganiseerd is, waarbij tegelijkertijd de entree en consumpties goed betaalbaar blijven. Bij onze evenementen voert dan ook de term “Value for money” altijd de boventoon.
 

Toppers van Oranje

Zondag 30 okt. 2016 a.s. zijn de toppers van oranje met 40 top artiesten te gast in Studio A12 te Bunnik.
Aanvang: 14:00 uur.
Einde: 18:00 uur.
Zaal open: 13:00 uur.    
Entree: € 10,- online en € 12,50 aan de kassa van Studio A12.

Upcoming

zondag 30 oktober 2016 10 Voorverkoop, 12.50 Deurverkoop 14:00 tot 18:00 Min. leeftijd: 18 jaar Studio A12

Candyshop XXL

Afgelopen Candyshop XXL was onbeschrijfelijk lekker! Na alle keihard uitverkochte edities met de dikste line-ups gaan we zaterdag 29 oktober er een onwaarschijnlijk groots hoogtepunt aan toevoegen in Studio A12.

Candyshop viert dan alweer het 3-jarig bestaan en dat doen we uiteraard weer in stijl met een magische line-up, geweldige acts, entertainment van de bovenste plank en uiteraard heel veel zoetigheid...

Upcoming

zaterdag 29 oktober 2016 v.a. € 12,50 Voorverkoop, 18,50 Deurverkoop 22:00 tot 04:30 Min. leeftijd: 18 jaar Studio A12